Boekhouder-zoeken

  • Boekhouden is het bijhouden van de in de ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere: Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf. Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen. Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes.

  • Boekhouder Kampen
  • Bruijn Advies

Accountant

Advocaten