Boekhouder-zoeken

  • Boekhouden is het bijhouden van de in de ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere: Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf. Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen. Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes.

  • Boekhouder Kampen
  • Bruijn Advies

Accountant

Advocaten

Boekhoudprogramma

  • De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan (hierbij valt de denken aan de salarisverwerking, of de activa-registratie). Naast de gewone grootboekadministratie kan men semiautomatisch een balans en resultatenrekening vervaardigen.

  • Ervaringen met Thinq
  • Exact software
  • IBEO Boekhouding
  • Microsoft Erp
  • ZelfBoekhouden.org

Vacatures

Website

Eigen-huis

Belasting

Geld

Linkpartners-Boekhouding

Incasso

Boekhouden

Advies

Kantoor Artikelen

Reclame

Caravans

Gerelateerd